CoResolveTraining by Inclusion International

CoResolve: Deep Democracy voor leiders

Een krachtig participatief leiderschapsprogramma voor iedereen die de balans wil vinden tussen de betrokkenheid van het team maximaliseren, en stevig de leiding nemen. Om daarmee de beste en gedragen besluiten te nemen, te stoppen met ellenlange discussies, de creativiteit en betrokkenheid te bevorderen daardoor zoveel efficienter en effectiever te werk te kunnen gaan. Een tweedaagse training met praktische tools, diepe inzichten en veel oefenen. Zodat je het daarna meteen kunt gebruiken. Implementatie wordt indien gewenst ondersteund door intervisie, coaching, en begeleiding op de werkplek. Gebaseerd op de Lewis methode van Deep Democracy.

Waarom? 

Organisaties worden steeds complexer, veranderingen volgen elkaar in steeds hoger tempo op en teams worden steeds diverser. In deze situatie is het belangrijk voor leiders om maximaal gebruik te kunnen maken van alle kennis, creativiteit en expertise in hun teams. Om efficiënt besluiten te kunnen nemen en ervoor te zorgen dat alle standpunten, juist die afwijken van de status quo, gedeeld en gehoord worden: met inbegrip van de eigen ideeën en doelstellingen.

Herken je dit? 

* Creativiteit floreert wanneer ook de afwijkende of ongebruikelijke meningen gehoord worden. Hoe neem je die meningen mee zonder de koers uit het oog te verliezen?

* Als mensen niet gehoord worden blijven dezelfde punten telkens terugkomen, blijft de discussie in cirkeltjes ronddraaien. Hoe signaleer je dat en hoe doorbreek je dat patroon?

* Verandering ontstaat wanneer we in staat zijn echt open te staan voor verschillende kanten van een issue. Hoe help je als leider je team dit te doen?

* Efficiënte en effectieve besluitvorming start bij het onderzoeken van de standpunten en een gedragen besluit nemen zodat het vervolgens ook echt uitgevoerd wordt. Hoe kun je hierin succesvol zijn?

* Mensen spreken zich niet altijd uit als ze het er eigenlijk niet mee eens zijn. Hoe signaleer je dat en ga je om met onuitgesproken weerstand en conflict? Zowel een op een als in een groep.

Praktische zaken

Wat krijg je?

Tweedaagse training met veel oefenen.

Follow up sessies, intervisie en aanvullende coaching is aan te bevelen.

Toegang tot online platform en internationale community

We bieden CoResolve aan als open training en als in-company training.

CoResolve in eigen team

Train je management team en verbeter meteen je besluitvorming, openheid en effectiviteit. Pak meteen de echte issues aan.

Pas de methode toe in je vergaderingen en bereik onmiddellijk resultaat.

Wie zijn deelnemers?

Deelnemers uit (internationale) bedrijven, onderwijsinstellingen en consultancy zoals Bosch Rexroth, Calumis Akademie, Fontys Hogeschool, Technische Universiteit Eindhoven, Bex Communicatie.

Leer nog effectiever om te gaan met:

Groepsdynamiek

Signaleer de dynamiek in een groepsproces, pik de vroege signalen op van weerstand en potentieel conflict en neem tijdig actie om de spanning te verminderen.

Herken de obstakels voor effectieve communicatie en inefficiënte discussies en creëer de basis voor gezamenlijk begrip.

Besluitvorming

Neem besluiten met draagvlak en zorg voor heldere afspraken en verantwoordelijkheden.

Faciliteer dynamische gesprekken die ruimte geven aan creativiteit, betrokkenheid en enthousiasme zonder verlies van autoriteit.

Benut het gezamenlijke potentieel en collectieve intelligentie van de groep door iedereen in staat te stellen hun stem te laten horen.

Conflict

Creëer veiligheid in kleine en grote groepen zodat moeilijke gesprekken gevoerd kunnen worden.

Benut spanning als kans om te leren en relaties te verbeteren, en om creativiteit los te maken.

Leer hoe om te gaan met conflicten en verschillen van mening zodat deze resulteren in betere oplossingen in plaats van in verwijten en beschuldigingen.

CoResolve is gebaseerd op de Lewis Method van Deep Democracy. Deze werd ontwikkeld in de nadagen van de apartheid in Zuid-Afrika en momenteel toegepast in meer dan 20 landen over de hele wereld. De Lewis Method van Deep Democracy is een methode voor het faciliteren van interpersoonlijke of groepsdynamische processen. Met name wanneer die emotioneel zijn of gekenmerkt worden door veel diversiteit. De methode is ‘democratisch’ omdat het benadrukt dat iedere stem ertoe doet, en dat de beste besluiten zowel de meerderheid als de minderheid stemmen waarderen. Het is ‘deep’ omdat het verder gaat dan rationele uitwisseling van ideeen en emoties, intuitie en belangen blootlegt waardoor echte eerlijke gesprekken plaatsvinden. 

CoResolve wordt aangeboden door Inclusion International: John van Roij en Maud Halkes. Wij zijn getraind door Myrna Lewis in Deep Democracy en CoResolve. We  hebben jarenlange ervaring met het faciliteren van teams onder andere met behulp van Deep Democracy. Deze ervaring nemen we mee in het trainen van managers, leiders, projectleiders, adviseurs in de leiderschapsmethode CoResolve.

CoResolve by Inclusion International
Deep democracy by Inclusion International