Deep Democracy Facilitation by Inclusion International

Deep Democracy

Deep democracy is een methode die haarfijn inzicht geven in de dynamiek die tussen mensen in groepen ontstaat. Maar Deep Democracy is nog meer dan dat! Deep Democarcy is ook gereedschap. Een verzameling instrumenten om in te kunnen grijpen in processen die niet goed lopen en grondig vorm te geven beter afstemming en samenwerking. De methode is gebaseerd op process-oriented psychology  (A. Mindell) en verder ontwikkeld in de nadagen van apartheid in Zuid Afrika door Greg en Myrna Lewis.  Wij werken sinds jaren samen met Myrna Lewis die de Lewis method van Deep Democracy ontwikkeld heeft.

De Lewis methode

In de dynamiek van groepen gebeurt veel. Zeker wanneer mensen zich niet gehoord voelen of het idee hebben dat hun mening genegeerd wordt. Wanneer de ideeën die niet naadloos overeenstemmen  het meerderheidsstandpunt geen ruimte krijgen, gaat dat  wringen bij mensen. Die onvrede beweegt zich doorgaans vooral onderhuids en ondergronds. Mensen die zich genegeerd voelen uiten dat dan vooral informeel: mopperen, roddelen of cynische grapjes zijn tekenen dat er iets ondergronds iets leeft wat niet gezond is voor de samenwerking. Mensen spreken zich niet meer openlijk uit  tijdens de vergadering wanneer dat zou moeten maar houden ‘wijselijk’ hun mond. Of zeggen ‘ja’ tegen een voorstel, maar doen ‘nee’ en we verzinnen allerlei smoesjes waarom het toch niet kon.

 

Deep Democracy (The Lewis Method) is een methode die helpt om deze dynamiek zichtbaar te maken en de teams te helpen waar dit speelt. Dit proces helpt teams om te leren alle standpunten te verzamelen en iedereen actief te betrekken bij de besluitvorming. Om alle  creatieve inzichten te integreren en samen te besluiten wat er gekozen wordt om te doen.

Wat voorheen ondergronds ging wordt daardoor nu als waardevolle inzichten en ideeën verwerkt in de besluitvorming. Daardoor ontstaat er meer draagvlak voor beslissingen en neemt het enthousiasme om  samen te werken (weer) toe,

 

De methode wordt veel gebruikt in verandertrajecten.  Deep Democracy is er voor team coaching en team ontwikkeling, het oplossen van acute of langlopende conflicten in teams of organisaties en het creëren van draagvlak en betrokkenheid. Deep Democracy wordt wereldwijd  succesvol toegepast als uitzonderlijk krachtig instrument voor besluitvorming en conflictresolutie binnen groepen met een hoge diversiteit.

Alle teams die volgens deze methodiek overleggen, winnen aan effectiviteit! Het biedt handvatten voor besluitvorming met aandacht en waardering voor andere opvattingen. Zonder te polderen en zonder conflicten weg te poetsen. Tegenstellingen en botsende meningen worden op respectvolle wijze met elkaar onderzocht. In dialoog en in discussie. Zie ook www.deep-democracy.net