Coaching training by Conclusion International

Coaching Training

Wij leveren coaching training voor coaches en voor leidinggevenden.

Coachend leidinggeven

Wij hebben reeds veel coaching training in bedrijven gezien en kunnen meemaken wat wel en niet werkt.

Onze visie op coachen door leiders, is dat we er vooral voor moeten zorgen dat de leider niet in het keurslijf van “de coach” gedwongen wordt.

Wat is dan wel belangrijk?

* Vragen stellen

* Luisteren

* Feedback geven

* Ondersteunen bij ontwikkeling (op korte en langere termijn).

 

Coaching in de zuiverste vorm laat alles over aan de cliënt. De coach stelt alleen vragen en laat de cliënt zelf tot de oplossingen komen. In de meeste gevallen is dit in een bedrijfscontext een hele uitdaging, met als resultaat dat het geleerde eigenlijk te weinig wordt toegepast.

 

Onze trainingen sluiten aan bij de praktijk van de leiders. Ze krijgen nieuwe vaardigheden aangeleerd en oefenen veel, en we werken met praktijkgerichte situaties.

Na deze training zijn leidinggevenden in staat om op een andere, coachende manier om te gaan met hun medewerkers, op een manier die bij hen past.

Coach opleiding binnen bedrijven

Deze opleiding is ICF gecertificeerd, en is bedoeld om mensen binnen bedrijven te leren hoe ze professioneel kunnen coachen. Vaak worden zij vervolgens ingezet om andere dan hun eigen medewerkers te coachen, zodat het een zuivere coaching relatie kan blijven.

Deze opleiding is 3 x 3 dagen met tussendoor mentor coaching, en is ICF gecertificeerd.

Coaching voor coaches

Voor coaches professionele als beginnende coaches bieden wij een 2 daagse kennismaking met Ontologisch Coachen. Ontologie is zijnsleer. Binnen Ontologisch coachen werken we met drie samenhangede gebieden: taal (denken), emoties en gemoedstoestanden, en het lichaam. Krachtige verandering is te bereiken door op de drie gebieden in samenhang te werken.