Leadership development by Inclusion International

Leadership Development

We ondersteunen organisaties in het ontwikkelen van leiderschap door het ontwikkelen en faciliteren van programma’s. We sluiten daarvoor aan bij  de ontwikkelingsfase van de organisatie en de leiders. We hechten veel belang aan samenwerking met de organisatie zodat de programma’s synergie opleveren met andere activiteiten op het gebied van leiderschap,  talent ontwikkeling en cultuur.

De vragen 

Vragen waarvoor wij worden benaderd zijn bijvoorbeeld:

* De markt verandert, we moeten veel meer gaan innoveren. We willen onze leiders en de cultuur ontwikkelen om deze innovatie actief vorm te geven.

* We gaan door een groot veranderproces en de motivatie van de medewerkers is sterk afgenomen. Hoe kunnen we onze leiders helpen deze verandering te leiden?

* Als organisatie zijn we erg taak- en resultaat gericht. We zien dat de tevredenheid van onze medewerkers wat afneemt. We willen graag een stevig ontwikkelprogramma voor de leiders zodanig dat we de sfeer en motivatie sterk gaan verbeteren.

Onze aanpak 

Afhankelijk van de situatie bestaan onze programma’s uit een mix van onder andere de volgende elementen:

* Het in kaart brengen van het gewenste leiderschap.

* Een persoonlijkheids assessment – eventueel gecombineerd met een 360 feedback.

* Een individuele terugkoppeling en ingaan op leerdoelen

* Indien mogelijk observatie van interacties op de werkplek (bijvoorbeeld in een team vergadering)

* Intensieve bijeenkomsten in groepen leiders of in een team, gericht op enerzijds het verkrijgen van zelfinzicht en anderzijds het ontwikkelen van competenties.

* Individuele coaching om diepgaand patronen en gewoontes aan te pakken.

* Begeleiding bij implementatie van nieuw gedrag.

Naast generieke leiderschap ontwikkeling hebben wij programma’s ontwikkeld en/of gefaciliteerd op het gebied van:

* Inclusive leadership

* Leidinggeven aan verandering

* Persoonlijk leiderschap

* Deep Democracy voor leiders

* Coaching voor leiders

* Management vaardigheden