Team development

Wij ondersteunen teams in organisaties om effectiever samen te werken en hun doelen succesvol te bereiken. We sluiten altijd aan bij wat er in het specifieke team en de organisatie nodig is. Met onze ervaring en inzichten in teamdynamiek, interpersoonlijke en organisatieprocessen weten we scherpe diagnoses te stellen en warme begeleiding te bieden.

De vragen 

Team development vragen waarmee wij benaderd worden zijn bijvoorbeeld:

* We zijn een relatief nieuw team, of hebben een nieuwe leider. We moeten uitdagende doelen realiseren in de komende periode maar de samenwerking gaat nog wat stroef. Hoe kunnen we de samenwerking snel verbeteren?

* De samenwerking tussen een aantal teamleden loopt stroef, er lijkt een gebrek aan vertrouwen te zijn en issues worden onderling niet uitgesproken. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat vertrouwen hersteld wordt en de samenwerking gaat bloeien?

* Ik zie mijn team nog niet voldoende ondernemerschap tonen, ze zijn wat voorzichtig. Hoe kunnen we stimuleren dat ze anders gaan denken en mogelijkheden gaan creëren?

* Er zijn conflicten in het team. Het is belangrijk deze op te lossen maar teamleden vinden het moeilijk erover te spreken. Hoe kunnen we dit op een veilige manier aan de orde stellen en de conflicten oplossen?

* We blijven ellenlang hangen in discussies voordat we tot een besluit komen. Altijd is wel iemand het niet eens met de richting. En als we uiteindelijk een knoop doorhakken komt er altijd weer iemand op terug.

Onze aanpak 

Door gesprekken te voeren met de teamleider, HR en waar mogelijk met de teamleden kunnen we inventariseren welke onderwerpen, thema’s en aanpak het meest gaan helpen om effectiever te worden.

 

We ontwerpen een programma dat compact is waar mogelijk, en intensief waar nodig. Door teamontwikkeling te combineren met coaching van de leider en/of van teamleden zorgen we ervoor dat niet alleen het team maar ook de individuen echt werk kunnen maken van opgedane nieuwe inzichten.

De tools en werkwijze

We hebben een kast vol tools waarmee we werken. Afhankelijk van de specifieke vraag ontwerpen we het programma. We passen assessments toe waar dat toegevoegde waarde heeft, en kunnen makkelijk aansluiten bij wat er in de organisatie gewenst is.

Methoden die we gebruiken zijn onder andere Deep Democracy en CoResolve, 5 dysfunctions of a team van Lencioni, Insights Discovery, MBTI, Firo-B, The Leadership Circle, StrengthFinder en vele andere.

Breder dan het team

En soms zijn er misschien andere zaken die aandacht nodig hebben. Hoe zit het met duidelijkheid in rollen en verantwoordelijkheden? Hoe zit het met besluitvormingsprocessen? Hoe helpt of hindert de organisatiestructuur? Zitten de juiste competenties op de juiste plek? We kijken breder dan het team en geven terug wat ons opvalt in het totaal.